Lista mitów dotyczących elektrowni atomowych:

Lista jest również dostępna, w formie ulotki do wydrukowania, pod tym linkiem.


1) Elektrownia atomowa jest bezpieczna dla otoczenia i nie szkodzi ludziom
2) Współczesne elektrownie atomowe są w 100% bezawaryjne
3) Jest dowiedzione, że elektrownia takiego typu, jak ta, która może stanąć w Gąskach, jest wypróbowana i całkowicie bezpieczna
4) Elektrownie atomowe są uznane za bezpieczne przez instytucje finansowe
5) Elektrownia atomowa da dodatkowe miejsca pracy
6) Większe okoliczne miasta, jak Koszalin i Kołobrzeg, nie odczują skutków budowy elektrowni
7) Elektrownia atomowa sprawi, że wzrosną ceny okolicznych nieruchomości
8) Elektrownia atomowa już teraz pobudza inwestycje w regionie
9) Elektrownia atomowa nie szkodzi turystyce
10) Elektrownia atomowa wtopi się w otoczenie i nie będzie szkodzić turystyczno-wypoczynkowemu charakterowi miejscowości Gąski
11) Elektrownia atomowa nie ma wpływu na okoliczne tereny uprawne i łowiska


Lista jest na bieżąco rozszerzana i modyfikowana. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie pomysły, rady oraz propozycje dotyczące listy. Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza.
Osoby chcące pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco informowane, również prosimy o wypełnienie formularza.

 

 

1) Elektrownia atomowa jest bezpieczna dla otoczenia i nie szkodzi ludziom

 

Opublikowane w 2007 roku wyniki niemieckich badań naukowych dowodzą, że w promieniu 5 km od elektrowni następuje:

- wzrost zachorowalności na raka o 60%,

- o 120% zwiększa się ryzyko zachorowania na białaczkę u dzieci poniżej 5 roku życia.

 

Wzmożoną zachorowalność udowodniono nawet w odległości 50 km od elektrowni.

 

W badaniach uwzględniono okres 24 lat (od 1980 do 2004 roku), więc jest to wynik bardzo wiarygodny.

 

 

2) Współczesne elektrownie atomowe są w 100% bezawaryjne

 

Problemy i awarie w elektrowniach atomowych, wbrew powszechnemu mniemaniu, są dosyć częste i w każdym dziesięcioleciu, licząc od lat 50-tych, było co najmniej kilka takich wypadków. Poniżej znajdują się linki do artykułów opisujących największe z nich:

Lista wypadków nuklearnych*

Lista incydentów jądrowych*

*W najbliższym czasie listy zostaną przetłumaczone na język polski.

 

Jeden fakt jest bezsprzeczny: niemożliwe jest zagwarantowanie, że elektrownia atomowa będzie w 100% bezpieczna i nie ulegnie awarii podobnej do tych, które miały miejsce w Czarnobylu albo Fukushimie.

 

Żadna firma ubezpieczeniowa na świecie nie zgodziła się ubezpieczać elektrowni atomowych. Na całym świecie elektrownie są ubezpieczane przez rządy państw – czyli w ostatecznym rozrachunku koszt poniosą podatnicy.

 

W przypadku awarii skutki może odczuć cały region. Usuwanie mniejszych usterek i skażeń najczęściej zabiera lata, natomiast efekty katastrof są praktycznie nieodwracalne.

 

Historia pokazuje, że część awarii i niebezpiecznych wycieków jest ukrywana przed społeczeństwem, które nie jest świadome zagrożenia i spustoszenia, jakiego dokonuje promieniowanie w żywych organizmach. Dopiero po latach objawia się to zwiększoną zachorowalnością na raka, uszkodzeniami płodów ludzkich i zwierzęcych, etc.

 

 

3) Jest dowiedzione, że elektrownia takiego typu, jak ta, która może stanąć w Gąskach, jest wypróbowana i całkowicie bezpieczna

 

W Polsce planowana jest budowa bardzo nowoczesnej elektrowni 3-ciej generacji (albo jeszcze nowszej 3+). Technologia ta nie była dotychczas zweryfikowana w Europie, ponieważ tego typu obiekty nie zostały jeszcze zbudowane i wypróbowane. Wiadome natomiast jest, że w Olkiluoto (Finlandia) powstaje obecnie reaktor 3 generacji, podczas budowy którego stwierdzono bardzo wiele nieprawidłowości:

- wykazanych zostało ponad 3000 usterek,

- wprowadzane są nieprzewidziane wcześniej poprawki, związane z wystąpieniem katastrofy w Fukushimie,

- przekroczono kilkukrotnie zakładany budżet.

Obecnie trwa proces sądowy w sprawie tego, kto ma pokryć miliardy euro dodatkowych kosztów budowy.

 

 

4) Elektrownie atomowe są uznane za bezpieczne przez instytucje finansowe

 

Żadna firma ubezpieczeniowa na świecie nie zgodziła się ubezpieczać elektrowni atomowych. Na całym świecie elektrownie są ubezpieczane przez rządy państw – czyli w ostatecznym rozrachunku płacą za to podatnicy.

 

 

5) Elektrownia atomowa da dodatkowe miejsca pracy

 

Przeciętnie w elektrowniach atomowych zatrudnionych jest około 800 osób, z czego:

- 85% (około 680 osób) to posiadający wyższe wykształcenie wyspecjalizowany personel z zewnątrz (często z innych krajów), administracja oraz kadra zarządzająca,

- 10% (około 80 osób) to personel techniczny,

- 5% (około 40 osób) to pracownicy fizyczni oraz ochrona.

 

Czyli, optymistycznie szacując, na mieszkańców gminy Mielno czeka w najlepszym wypadku 120 miejsc pracy.

 

Nie jest możliwe, aby taka ilość stanowisk zrekompensowała utratę wielu tysięcy miejsc pracy w turystyce. Poza turystyką ucierpią także inne branże z nią związane: transport, budownictwo, handel, rolnictwo, rybołówstwo  i inne.

 

 

6) Większe okoliczne miasta, jak Koszalin i Kołobrzeg, nie odczują skutków budowy elektrowni

 

Jeżeli załamie się turystyka nadmorska w regionie Koszalina, to odczują to również jego mieszkańcy. Olbrzymia część klientów sklepów oraz zakładów usługowych to turyści lub osoby żyjące z ich obsługi.

 

Kołobrzeg jest w tej chwili znaną w Polsce i za granicą miejscowością uzdrowiskowo-wypoczynkową. Jako kurort szczególnie popularny jest wśród Niemców. Nie należy się spodziewać, że będą oni dalej przyjeżdżać do Kołobrzegu (miasta oddalonego o 20 km od miejsca planowanej elektrowni), aby odpoczywać i regenerować swoje zdrowie w cieniu bloków elektrowni.

 

 

7) Elektrownia atomowa sprawi, że wzrosną ceny okolicznych nieruchomości

 

Już w tej chwili wiadomo, że zainteresowanie nieruchomościami w gminie Mielno spada, w Gąskach handel nieruchomościami zamarł – są to informacje z pierwszej ręki od mieszkańców i inwestorów gminy Mielno. Nadmorskie nieruchomości czerpią swoją wartość ze swojego położenia w turystycznie atrakcyjnej i czystej okolicy. Po wybudowaniu elektrowni tutejsze tereny i budynki utracą tą wartość, co bezpośrednio przełoży się na ich ceny.

 

 

8) Elektrownia atomowa już teraz pobudza inwestycje w regionie.

 

Już teraz, na wieść o planowanej budowie elektrowni, wstrzymane zostały prace i inwestycje związane z rozwojem bazy turystycznej w gminie Mielno – są to informacje uzyskane z pierwszej ręki od lokalnych przedsiębiorców.

 

W związku tym, że cały region żyje z turystyki, więc niemożliwe jest aby coś co szkodzi turystyce prowadziło do wzrostu lokalnej gospodarki. Możliwy jest wzrost inwestycji związanych z energetyką jądrową, np. rozwój napowietrznych linii energetycznych, ale odbędzie się on poprzez zrujnowanie turystyki, czego skutkiem będzie ogólny gwałtowny wzrost bezrobocia.

 

 

9) Elektrownia atomowa nie szkodzi turystyce

 

Sondaże przeprowadzone w Czechach ujawniły, że w rok po otwarciu elektrowni atomowej ruch turystyczny w regionie zmalał o 20%, a w kolejnych latach o 43%.

 

Nie jest możliwe zagwarantowanie 100% bezpieczeństwa elektrowni atomowej i już ten fakt w oczywisty sposób szkodzi turystyce.

 

 

10) Elektrownia atomowa wtopi się w otoczenie i nie będzie szkodzić turystyczno-wypoczynkowemu charakterowi miejscowości Gąski.

 

Elektrownia jądrowa będzie miała 60 metrów wysokości – dla porównania latarnia morska w Gąskach ma około 40 metrów. I nie będzie to maszt, ani antena o wysokości 60 metrów, ale potężny sześcian o olbrzymiej powierzchni.

 

Wokół elektrowni powstanie gigantyczna pajęczyna napowietrznych linii energetycznych dystrybuujących energię z elektrowni.

 

Już te dwa czynniki na trwałe zmienią krajobraz gminy Mielno i dalszych okolic.

 

 

11) Elektrownia atomowa nie ma wpływu na okoliczne tereny uprawne i łowiska

 

W Niemczech nie skupuje się plonów rolnych wyhodowanych w strefie 50 km od elektrowni.

 

Na obecnym, konkurencyjnym rynku żaden szanujący swoich klientów producent nie będzie kupował produktów rolnych wyhodowanych w okolicy elektrowni atomowej.

 

Szacuje się, że elektrownia będzie wylewać do Bałtyku do 120 metrów sześciennych (ton) podgrzanej wody na sekundę. W przeliczeniu na cysterny drogowe do przewozu płynów, o pojemności 30 metrów sześciennych, ilość wody chłodzącej reaktor i wylewającej się do Bałtyku zajęłaby ponad 345 tysięcy cystern na dobę.

 

Według opinii ekspertów popartej obserwacjami zbiorników wodnych przy elektrowniach, spowoduje to rozkwit flory wodnej (rozwój glonów) i stopniowe wymieranie ryb w tym regionie.